Otsi online armastus dating sites

Inimestevahelise armastuse juurde kuuluvad emotsionaalne, vaimne ja füüsiline lähedus, altruism, abivalmidus ja pühendumus.Seksuaalse püüdluse olemasolu eristab olulisel määral erinevaid armastusi.Äsja armunud inimeste ajuskaneeringud näitavad, et neil on aktiviseerunud sama ajupiirkond, mis nälja, janu ja uimastinälja puhul.Aja jooksul see reaktsioon nõrgeneb ning aktiveeruvad ajupiirkonnad, mis vastutavad pikaajaliste sidemete eest.Mõtlematu armastus koosneb kirest ja kohustusest, kuid selles puudub ühendav ja stabiliseeriv lähedus.Ainult küps armastus koosneb kõigist kolmest komponendist ja selle alalhoidmine nõuab pidevat pingutust.Psühholoogid Susan ja Clyde Hendrick töötasid välja oma armastusstiilide teooria: Hendrickite järgi on meestele omane pigem Ludus, naistele Storge ja Pragma.Püsivamaks pidasid nad sarnastele armastusstiilidele rajatud suhteid.

Empedokles käsitles armastust (philia) ja vaenu (neikos) muutusi tekitavate printsiipidena maailmas, mis panevad neli elementi omavahel seonduma ja lahknema.

Sternbergi kolmnurgamudeli järgi on armastuse kolm komponenti kirg, lähedus ja kohustus, mis võivad esineda üksi või mitmesugustes kombinatsioonides. Romantiline armastus koosneb kirest ja lähedusest ilma kohustuseta.

Vennalik armastus koosneb lähedusest ja kohustusest ilma kireta; selline suhe võib valitseda ka staažikate abielupaaride vahel.

Tõenäoliselt mängivad armastuse kujunemise ja kogemise juures rolli nii hormoonid ja feromoonid kui ka kultuuritaust.

Mõned ajaloolased on väitnud, et romantilise armastuse mõiste ja traditsioon kujunesid alles keskajal seoses rüütlikultuuri tekkega ning piirdusid kaua aega ühiskonna ülemkihtidega.

Search for otsi online armastus dating sites:

otsi online armastus dating sites-20otsi online armastus dating sites-54otsi online armastus dating sites-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “otsi online armastus dating sites”

  1. To make your search smoother, we suggest 3-7 highly suitable matches a day, basing our suggestions on a matching process that takes your relationship preferences, education, location, and personality profile into account.